Pozícia pedagogického asistenta

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka materskej školy informuje o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov. Názov zamestnávateľa:        Súkromná materská škola Krosnianska 6 Košice Sídlo zamestnávateľa:  Krosnianska 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov Kontakty:                              +421 908 924 061, sms.krosnianska6@gmail.com Kategória PZ/OZ:                 […]

Read more