V našej škôlke sa hravou formou učíme angličtinu a to každý deň dopoludnia.
Súčasťou každej preberanej témy je príslušná slovná zásoba, básnička/pesnička. Rozsah slovnej zásoby a počet básničiek či pesničiek je pre každú skupinku individuálny, no poväčšine sa zvládneme naučiť aj dve – tri pesničky. Menšie detičky sú hravé a rady v pohybe, preto sa u nich veľmi pekne osvedčila výuka práve prostredníctvom rôznych pesničiek a pohybových aktivít.

Táto ukážka je z tematického okruhu Hračky a je určená pre skupinku menších detí -> 2-3r.
Je to sumár toho, čo sme sa naučili a posielame ho mailom rodičom, aby s nami držali krok, prípadne sa niečo nové naučili .