Folklórny krúžok sa zameriava na slovenské tradície, piesne a ľudové tance. 

Cieľom tohto záujmového krúžku je rozvíjať u detí záujem o slovenský folklór, uchovávanie tradícií a zvykov, prehĺbovať národné povedomie a upevňovať vrelý vzťah k svojej domovine, prostredníctvom slovenských ľudových piesní a tancov z rôznych regiónov Slovenska.

Tento krúžok vedie pani učiteľka Soňa Výrostková