Cieľom krúžku j sprístupniť deťom pestrú paletu výtvarných techník, s ktorými sa oboznamujú hravou formou. 

Výtvarný krúžok rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jeho cítenia, vnímania. Podporuje duševný a citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy.

Deti sa môžu tešiť napríklad na servítkovú metódu, akvarel, maľbu špachtľou a podobne. 

Krúžok vedie pani učiteľka Katka Bodnárová.