V zmysle hesla ‚Ber rýchlo, príležitosť je krátka‘ sme sa aj my začiatkom roka zapojili do rozvojového projektu ‚Múdre hranie‘, ktorým Ministerstvo školstva podporilo 706 škôlok. Oplatilo sa, boli sme jednou z nich. A tak sa v týchto dňoch oboznamujeme s nakúpenými detskými knihami, pamäťovými hrami, hrami na rozvíjanie postrehu, na rozvoj rečových schopností, slovnej zásoby, pomôckami na rozvoj komunikácie a spolupráce atď. Ďakujeme!