Milí rodičia a priaznivci našej súkromnej materskej školy,

v novom školskom roku 2018/19 otvárame triedu s intenzívnou výučbou angličtiny pre 3-5 ročné deti.

Angličtinu budú vyučovať lektorky, ktoré majú bohaté niekoľkoročné skúsenosti s vyučovaním angličtiny v materských školách a teda aj vycibrený metodický plán. Dôraz sa kladie najmä na ústnu komunikáciu a slovnú zásobu z rôznych oblastí. Výučba prebieha hravou formou prostredníctvom riekaniek, básničiek, pesničiek a krátkych videí.

Naše lektorky zaručujú poznateľné výsledky, ktoré vám, rodičom, budú prezentované na pravidelných otvorených hodinách angličtiny.

INTENZÍVNA VÝUČBA ANGLIČTINY JE V CENE RIADNEHO MESAČNÉHO ŠKOLNÉHO POPLATKU.

Pri záväznom zapísaní dieťaťa do našej škôlky k 30.6.2018 je tento mesačný školný poplatok výrazne znížený v porovnaní so školným poplatkom platným od septembra 2018.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a informovať sa.