Veľké deti v tomto prípade znamená deti, ktoré sú v našej škôlke druhý školský rok, a teda majú už úvodný (jednoduchší) level angličtiny za sebou. Do tejto skupinky zaradzujeme aj deti, ktoré nastúpili svoj prvý rok do našej škôlky, ale sú vo veku 4 roky a viac. Na hodinách angličtiny sa vraciame k učivu z prvého roka a zo skúseností vieme, že nové detičky veľmi rýchlo naskočia na rovnakú vlnu.

Na angličtine si teda okrem opakovania slovnej zásoby získanej počas prvého roka túto slovnú zásobu naďalej rozširujeme a obohacujeme o nové slová. V rámci tematických okruhov sa učíme dlhšie vety a frázy. V prvom roku angličtiny deti zväčša len odpovedajú v angličtine, narozdiel od toho, v druhom roku výučby sú povzbudzované v tvorení otázok a komunikácii v angličtine aj medzi sebou.

Ukážka je z tematického okruhu Oblečenie.