Milí rodičia a priaznivci našej škôlky!

Aj v tomto roku sa uchádzame o 2% z Vašich daní.

Vyzbieranú darovanú čiastku použijeme na estetizáciu priestorov našej škôlky a doplnenie technického vybavenia, ktorým máme v pláne rozšíriť portfólio našich služieb.

Za všetky Vaše dary srdečne ďakujeme!

Údaje o subjekte:

Obchodné meno: LAMBARÉNE

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Čajakova 5, 040 01 Košice

IČO: 17069866