Zápis detí do MŠ 2024/2025

Aj tento rok môžete svojho škôlkara zapísať do našej škôlky elektronicky a aj tento rok vám ponúkame zvýhodnené mesačné školné platné po celý budúci školský rok. Riaditeľka Súkromnej materskej školy, Krosnianska 6, 040 22 Košice, určuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025. Podávanie žiadosti : Miesto:  […]

Read more