Milí rodičia a priaznivci našej škôlky,
predstavujeme vám nášho nového kamaráta, ktorý sa
na vás bude v týchto dňoch usmievať na vašej ceste
domov, do práce alebo práve k nám, do škôlky.