História

Kde bolo, tam bolo, na začiatku bola veľká túžba založiť priestor lásky pre deti, ale aj ich rodičov. A preto si v roku 1997 dalo OZ Lambaréne za cieľ založiť prvú súkromnú materskú školu v Košiciach. Sen sa premenil na skutočnosť dňa 1. septembra 1997, keď súkromná materská škola vznikla. Priestory na Ovručskej ulici č. 14 si občianske združenie svojpomocne upravilo a vybavilo potrebnými učebnými pomôckami a samozrejme hračkami. A tak, prvá súkromná materská škola mohla po prvýkrát otvoriť svoje brány 7.januára 1998.

Hlavnú myšlienku, citovú výchovu detí, výchovu v láske, ku kráse, k tvorivosti, k láske k prírode a všetkému živému, vdýchla projektu jeho autorka, pani Oľga Petrášová (Buššová). Ako plynuli roky, materská škola vypravila do prvého ročníka základnej školy stovky detí a postupne rozšírila svoje služby aj o starostlivosť o detí od jedného roka v detskom centre – jasličkách, pridruženom k súkromnej materskej škole. V súčasnosti pôsobí súkromná materská škola a detské centrum – jasličky na novej adrese, Krosnianska ulica č. 6 a rozprávke ešte ani zďaleka nie je koniec…

Súčasnosť

V našej škôlke sú deti vedené láskavými učiteľkami, ktoré ich učia správnym návykom a postojom, ako aj všeobecnému rozhľadu a to všetko cez lásku k deťom. Máme veľmi dobré skúsenosti s výchovou detí prostredníctvom hry ako aj výučbu dramatickou výchovou, kde deti môžu prejavovať svoju fantáziu a tvorivosť. Tú majú deti možnosť prejaviť aj pri občasných pekárskych či cukrárskych aktivitách. Deti sa v škôlke učia tvorivo pracovať, kresliť, tancovať. Hlavnou myšlienkou našej materskej školy je aj viesť deti k láske k prírode a ku všetkému živému, k čomu nám veľmi pomáha poloha našej škôlky v bezprostrednej blízkosti lesoparku.

Ten nám ponúka priestor na prechádzky, hry a šantenie v každom ročnom období. Rokmi od svojho založenia sa naša materská škola vyprofilovala na škôlku, ktorá umožňuje deťom vnímať rôzne druhy inakosti, rásť s ňou a tolerovať ju. Preto sú brány našej materskej školy otvorené aj rodičom, ktorých deti majú mierne zdravotné znevýhodnenie a potrebujú individuálnejší prístup. Integráciou zdravotne znevýhodnených detí do výchovno-vzdelávacieho procesu bez poukazovania na ich inakosť umožňujeme týmto deťom rásť v bežnom kolektíve detí, ktorý naopak tieto deti obohatia o schopnosť byť tolerantný voči rôznym druhom odlišností.

Vážení rodičia

Zverením vašich najcennejších pokladov, vašich detí, nám preukazujete dôveru, ktorú my v mene motta našej škôlky denno-denne zhmotňujeme v láskavom prístupe k týmto malým človiečikom, a tak si postupne píšeme ďalšie stránky našej vlastnej rozprávky. Veľmi si to vážime a ďakujeme vám, že môžeme byť súčasťou ich každodennosti a prispieť tak svojou troškou nielen k ich mentálnemu rozvoju, ale aj k rozvoju ich detskej dušičky.

Michaela Šarišská
zriaďovateľka MŠ

 

Motto škôlky: “Dôvera spočíva v láske”