Svojimi 2% z dane môžete podporiť aj našu škôlku, ktorá sa neustále snaží zveľaďovať svoje priestory a poskytovať tak príjemné, priam rodinné prostredie deťom a trošku viac ako štandardné služby rodičom.
Pani učiteľky svojím milým prístupom, ale aj láskavou prísnosťou vnášajú do každodennosti detičiek vždy nové a zaujímavé poznatky, potrebné nielen pre rozširovanie ich obzorov ale najmä pre prípravu na rolu žiačika základnej školy.
Vyzbierané prostriedky použijeme na nákup ďalších materiálov a didaktických pomôcok na spestrenie výučby, nielen anglického jazyka.
(ne)buďte labute a darujte vaše 2% našej škôlke.
Ď A K U J E M E!

Prijímateľ:

názov: LAMBARÉNE
právna forma: občianske združenie
IČO: 17 069 866
sídlo: Čajakova 5, 040 01 Košice

labut