Výučba anglického jazyka prebieha každý deň po 60minút pod vedením skúsenej lektorky anglického jazyka, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti s vyučovaním anglického jazyka práve v materskej škole s garanciou poznateľných výsledkov. Pani lektorka má bohatú zásobu aktivít, obrázkov, pesničiek a riekaniek z rôznych tematických okruhov, ktoré hravou formou predáva deťom. Počas školského roka sprístupňujeme hodinu angličtiny rodičom detí navštevujúcich našu škôlku ale aj potenciálnym záujemcom. Najbližšia otvorená hodina angličtiny bude v novembri. Presný termín a čas ešte uvedieme.

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA JE V CENE ŠKOLNÉHO, NEPLATÍ SA DODATOČNÝ POPLATOK.