„Úprimne – škôlku sme si vybrali najmä kvôli výhodnej polohe, no do dnešného dňa nedošlo ku žiadnej situácii, kvôli ktorej by som toto rozhodnutie oľutovala. Po dvoch dcérach onedlho nastúpi aj syn a už sa veľmi teší na pani učiteľky, ktoré ho vždy privítaju s milým úsmevom na tvári a dobrou náladou 🙂 Okrem zábavnej angličtiny, ktorú deti milujú, musím vyzdvihnúť ochotný, otvorený a priateľský, no zároveň profesionálny prístup pani riaditeľky, snahu neustále sa zlepšovať a veľký priestor pre inklúziu a inakosť, ktorý v škôlke veľmi cítiť a ktorý dnes svet tak veľmi potrebuje.“

p. Barbora Tučková (mamka Elišky, Dášky a Benjamínka)

*****

„Súkromnú materskú škôlku Krosnianska 6 hodnotím veľmi pozitívne. Naša dcérka si ju obľúbila od prvého dňa. Síce  adaptácia na nové prostredie, pani učiteľky a detičky sa nezaobišla bez malých slzičiek a občasným odmietaním ísť do škôlky, ale po niekoľkých dňoch s pomocou pani učiteliek sa všetko zmenilo. Láskavé, starostlivé a kreatívne pani učiteľky vedia dieťa motivovať k hre a každodenným aktivitám nenúteným spôsobom. Naše dieťa chodí do škôlky s úsmevom, je samostatnejšia v jedení, obliekaní a jazýček sa jej nezastaví po príchode domov. Veľká spokojnosť!“

p. Jozefína Zajacová (mamka Zarky)

*****

„Naša skúsenosť so SMŠ Krosnianska je veľmi pozitívna vo všetkých ohľadoch. Škôlka nás okrem skvelej starostlivosti prekvapila aj príjemným a inkluzívnym prostredím. Napriek osobitým výzvam nášho dieťaťa sme boli veľmi potešení, ako srdečne bolo prijaté. Personál škôlky je mimoriadne priateľský a nápomocný v každej situácii. Veľkým prínosom je aj interaktívna výučba angličtiny, ktorá je súčasťou denného programu detí, a množstvo rozmanitých aktivít, ktoré prispievajú k ich celkovému rozvoju.“

p. Miroslava Rusnáková (mamka Tomáška)

*****

„My môžeme SMŠ Krosnianska iba odporúčať. Vzhľadom na to, že náš Filip je dosť náročné dieťa, sme s touto škôlkou nadmieru spokojní. Pani učiteľky zvládajú všetky náročné situácie vnímavým a chápavým spôsobom a deti neškatuľkujú, nekarhajú a nepovažujú za „zlé“ , ale snažia sa pochopiť, čo je príčinou zlej/neposlušnej nálady. Toto si ceníme asi najviac, keďže sa od dieťaťa nevyžaduje zapadnúť do masy ostatných detí, ale je rešpektovaná jeho jedinečnosť a rozvíjané silné stránky dieťaťa.
Deti sa venujú rôznorodým činnostiam, majú rôzne hudobné a tanečné krúžky, pripravujú pravidelne predstavenia pre rodičov a veľmi oceňujem anglický jazyk, ktorému sa hravou formou venujú na dennej báze.
Z praktického hľadiska veľmi vítame super prostredie furčianskeho lesa, kde deti najmä v lete trávia veľa času a v neposlednom rade veľmi prijateľný mesačný poplatok, ktorý sa v porovnaní s inými súkromnými škôlkami v Košiciach nedá  ani porovnávať.
Nám táto škôlka doslova zmenila život a sme za ňu veľmi vďační. Škoda že sa už ďalší rok musí nastúpiť do školy. :)“

p. Lenka Elbertová (mamka Filipka)

*****

„Chcela by som poďakovať a vyzdvihnúť MŠ na Krosnianskej 6. Naša dcérka navštevuje škôlku od 2 rokov s radosťou a úsmevom. Je to vďaka úžasným pani učiteľkám, stabilnému personálu, čo je pre detičky na nezaplatenie. Veľkou pridanou hodnotou je aj angličtina každý deň, ktorú vedie pani riaditeľka.  A pre nás rodičov ostáva krásna spomienka aj vo videách a fotkách, ktoré si dovolím povedať, žiadna škôlka ani nerobí. Už teraz nám je smutno, že školkárske obdobie pre nás končí….Ďakujeme! :)“

p. Mariana Rusnáková (mamka Klárky)

*****

„Naša skúsenosť so Súkromnou materskou školou na Krosnianskej 6 v Košiciach je výborná. Chodila tam naša staršia dcéra a momentálne navštevuje škôlku mladší syn. Škôlka poskytuje individuálny prístup a detičky učia milé a chápavé pani učiteľky aj pani riaditeľka. Deti sa veľa naučili, či už išlo o tvorivé činnosti ako kreslenie, spievanie, tancovanie, ale tiež aj učenie sa podľa osnov. Pani riaditeľka učí detičky aj angličtinu hravou formou na dennej báze, vďaka čomu získali deti pekný vzťah k anglickému jazyku. Škôlka organizuje často aj pekné predstavenia s detičkami pre rodičov, kde vidia napredovanie svojich ratolestí a úsilie pani učiteliek. Škôlka sa snaží vychádzať v ústrety rodičom a potrebám detičiek čo najlepšie. Prajeme škôlke ešte veľa pekných rokov a veľa radosti.“

p. Veronika Slovenčáková (mamka Timejky a Tobiaska)