Hlavná stránka

Naša škôlka vznikla ako prvá z dnešných súkromných škôlok v Košiciach.

Kto fandí prírode a čerstvému vzduchu, ocení jej polohu pri lese.

Motto škôlky: “Dôvera spočíva v láske”

Viac o nás

Ponúkame

Materská
škola
Do našej materskej školy prijímame detičky už od 2 rokov. V dvoch triedach, kde sú rozdelené podľa veku (2r.-3r.) a (4r.-6r.), ponúkame vašim deťom rozvoj tvorivého myslenia, kreativity, motorických schopností, vnímania okolia a interakcie s okolím prostredníctvom didaktických hier, tvorivý dielní a učebného programu, ktorý je prispôsobený potrebám a schopnostiam detí. Za ostatné tri školské roky sme vyprevadili do základnej školy niekoľko našich kamarátov, takže prípravu predškoláka na zápis do základnej školy, tiež patrí do našej ponuky služieb pre vás a najmä vaše deti. V neposlednom rade vnímame polohu našej škôlky, ako našu veľkú výhodu. Byť takmer priamo v lese je fantastické v každom ročnom období, no predovšetkým v lete, kedy nám poskytne úkryt pred pálivým slniečkom a množstvo trás na nekonečné prechádzky a lesné dobrodružstvá.
Angličtina hrou každý deň a ZDARMA
U nás ponúkame deťom hravú angličtinu, ktorá je súčasťou každého dňa. Vyučovanie prebieha popoludní a v rámci jedného školského roka obsiahneme až 12 tematických okruhov. Učíme sa pomocou obrázkov, krátkych videí, veselých pesničiek, básničiek a množstva špecializovaných didaktických pomôcok, ktoré sme si časom v škôlke nazhromaždili, a ktoré sa nám pri práci s deťmi najmä osvedčili! Informáciu o tom, čo sa práve učíme dostávate vy, rodičia, mailom a to každý týždeň. Tento "weekplan"obsahuje aj linky na aktuálne pesničky. Dvakrát za šk.rok Vás pozveme do škôlky na ukážkovú hodinu, aby ste mali predstavu o tom ako to prebieha a s akou radosťou sa Vaše deti učia, hoci si to ani neuvedomujú. V triede menších detí sa zameriavame na získavanie slovnej zásoby a osvojovanie si spoločenských fráz. V triede starších detí rozširujeme už nadobudnutú slovnú zásobu a podporujeme deti v komunikácii predovšetkým v anglickom jazyku, prostredníctvom tzv. role-plays.
Priestor pre INAKOSŤ
Škôlka, ktorej stránku si práve prezeráte, bola historicky založená s úmyslom vytvárania priestoru pre inakosť v jej rôznych podobách a pre individualitu každého dieťaťa. V prípade, že v naše zariadenie vložia dôveru rodičia dieťaťa so ŠVVP, v súčinnosti s rodičmi spolupracujeme s CPPPaP. Z minulosti vieme, že ak sa dieťa s potrebou špeciálneho prístupu stretáva s intaktnými kamarátmi každý deň, preukázateľne to pomáha jeho progresu. No v neposlednom rade má vytvorenie priestoru pre inakosť pozitívny dopad aj na intaktné deti navštevujúcich našu škôlku. Majú možnosť vyrastať a vnímať, že inakosť je prirodzenou súčasťou našich dní, čo prispieva k zvýšenej miere tolerancie voči rôznym druhom inakosti v dospelosti.
SKAMARÁŤ SA
SO ŠKôLKOU
Je to vlastne tréningový program pre rodičov a deti, ktoré si chcú vyskúšať dopoludnie v škôlke, so všetkými aktivitami a programom bežného dňa vrátane raňajok, obeda a pobytu vonku. Zo skúseností odporúčame mamkám začať s pobytom trvajúcim celé dopoludnie neprerušovane. Sú to 4 hodiny (8.00-12.00), počas ktorých dieťa absolvuje celý dopoludňajší program, ktorý je natoľko dynamický, že zabezpečí takmer dokonalé rozptýlenie dieťaťa. Prosíme vás ale, ak zvažujete využiť tento program, zvážte si aj zápis medzi nás, nakoľko výhodou tréningového programu je to, že dieťa sa oboznámi s priestormi, pani učiteľkami, deťmi a režimom našej škôlky. Viete tak uľahčiť nástup "naostro" nielen dieťaťu, ale aj sebe.
CENNÍK
Na aktualizácii cenníka pre nadchádzajúci školský rok práve pracujeme, no s určitosťou Vám vieme zaručiť, že sme dlhodobo najvýhodnejšia a najdostupnejšia súkromná materská škola v Košiciach! Pokojne nás kontaktujte mailom, kontaktným formulárom alebo telefonicky a radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.

Aktuality

Pozrieť všetky

Učitelia

KATARÍNA BODNÁROVÁ
KATARÍNA BODNÁROVÁ

Učiteľka Katka s výtvarnou je kamarátka. Kreslí, farbí, maľuje, s farbami nám čaruje.

  SOŇA VÝROSTKOVÁ
  SOŇA VÝROSTKOVÁ

  Učiteľka Sonička, múdra je sťa sovička. Riekanky a básničky učí naše detičky.

   TATIANA BRENKOVÁ
   TATIANA BRENKOVÁ

   Učiteľka Tánička, hladká deti na líčka. Pri nej všetky detičky, pilné sú sťa včeličky.

    Kontakt

    Súkromná materská škola
    Krosnianska 6
    040 22 Košice
    E-mail: sms.krosnianska6@gmail.com
    Tel.číslo: 0908 924 061

    IČO: 306 88 396
    DIČ: 20 21 35 25 20
    Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
    IBAN: SK82 1111 0000 0066 0996 4018

    Naša škôlka na Facebooku
    NAPÍŠTE NÁM
    Aaaaa